سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای حفظ حقوق منابع طبیعی و انفال از ظرفیت تخصصی جامعه حقوقدانان و وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، رضا افلاطونی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها صبح امروز با علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای تدوین تفاهمنامه همکاری مشترک این مرکز با سازمان جنگل ها جلسه هم اندیشی برگزار و موضوع حمایت و صیانت حقوقی از منابع ملی و ثروت های عمومی در دستور کار طرفین قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، با توجه  به تشکیل  سالانه 25 هزار  پرونده  منابع طبیعی در دستگاه قضایی کشور و حساسیت حفاظت از انفال و رسالت دستگاه های مربوطه در جهت تلاش برای ارتقاء حفاظت از منابع طبیعی، تنظیم یک  تفاهمنامه همکاری مشترک و استفاده از وکلای بومی هر شهرستان توسط مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در سطح کشور و همکاری با مجموعه حقوقی منابع طبیعی مورد مذاکره طرفین قرار گرفت. 
در این دیدار طرفین به استفاده از ظرفیت وکلا و کارشناسان مرکز در امر حفاظت از انفال با بهره گیری از حق الوکاله موضوع احکام صادره به نفع منابع طبیعی بدون پرداخت حق الوکاله و تعمیم به هزینه های کارشناسی تاکید کردند.
شایان ذکر است در نشست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه آقایان: قاسمی مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور، بزرگی معاونت حقوق عامه مرکز وکلا و عشرستاقی از دفتر حقوقی سازمان جنگل حضور داشتند.