مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سفر به استان کرمان از نهالکاری 4200 هکتاری مناطق بیابانی جنوب کرمان بازدید کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، وحید جعفریان روز چهارشنبه در بازدید از مناطق نهالکاری شده جنوب کرمان، اقدامات منابع طبیعی استان را در این بخش بسیار چشمگیر و قابل توجه خواند. 

جعفریان با بیان اینکه عرصه‌های بیابانی جنوب کرمان یک میلیون و ۲۶۰ هزار هکتار است، گفت: بیش از ۳۹۰ هزار هکتار از این عرصه ها را کانون‌های بحرانی فرسایش بادی تشکیل می‌دهد که این کانون‌ها تقریباً در شهرستان‌های تحت پوشش این اداره کل به ویژه مناطق بیابانی جازموریان ( قلعه‌گنج و رودبار جنوب ) پراکنده است.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها بر آبیاری و مراقبت از عرصه‌های احیاء شده با استفاده از روش نهال‌کاری بیابان اشاره کرد و افزود: دفتر امور بیابان با حمایت از پروژه های اجرا شده خصوصا ایجاد بادشکن زنده اطراف مزارع با مشارکت مردم و اجرای پروژه مدیریت روان آبها بر اقتصادی نمودن طرح های اجرایی برای جوامع محلی تاکید نمود.

جعفریان عرصه‌های بدون پوشش گیاهی، بستر خشک رودها، زمین‌های کشاورزی بایر و رها شده را از اصلی‌ترین منابع برداشت ماسه عنوان کرد و بر اهمیت طرح محوری بادشکن اطراف مزارع در راستای کنترل و کاهش فرسایش بادی از سطح مزارع تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها را در بازدید از مناطق نهال کاری شده جنوب کرمان، دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی جیرفت، کهنوج همراهی می کرد.