رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: امروز اثرات زیانبار قطع یک درخت نه تنها در اطراف آن بلکه تا دورترین نقطه حیات اثرگذار خواهد بود و این سازمان نسبت به قطع حتی یک درخت مسئول است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، دکتر مسعود منصور پیش ظهر امروز- دوشنبه- که بصورت مجازی در نشست تخصصی نمونه های منابع طبیعی و آبخیزداری سخن می گفت، افزود: نمونه ها الگوهایی موفق در منابع طبیعی هستند که باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مدل ها و روش های به کار گرفته شده به بهره برداران منتقل شود.
منصور افزود: نشست با نمونه های منابع طبیعی کاری سمبلیک نیست بلکه شروع یک همکاری درازمدت است که دفتر ترویج و آموزش به عنوان پل ارتباطی بین نمونه ها و سازمان است.

 

رییس سازمان جنگل ها همچنین گفت: دامنه نمونه ها باید گسترش پیدا کند و یکی از شاخص های انتخاب نمونه ها در بخش مرتع، باید خروج دام مازاد از مراتع و تقویت پوشش گیاهی باشد.
او گفت: استفاده مرتع برای تعلیف دام به تنهایی مورد توجه سازمان جنگل ها نیست بلکه مرتعداری تلفیقی با توسعه گیاهان دارویی، زنبورداری، زراعت چوب، پرورش آبزیان و غیره که به معیشت مردم کمک کند مورد نظر است.
مسعود منصور از دفتر ترویج و مشارکت مردمی خواست زمینه ای فراهم شود تا بهره برداران مناطق بیابانی، جنگلی و مرتعی و آبخیزداری بتوانند با حضور در عرصه از اقدامات موفقیت آمیز نمونه های منابع طبیعی بازدید نمایند. 
این مسئول منابع طبیعی کشور در ادامه یادآوری کرد: این درست که سازمان جنگل ها در سطحی معادل 135 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور فعالیت می کند اما اثرات حفظ  پوشش گیاهی و منابع آب و خاک به تمامی زیر ساخت ها و امنیت زیستی و حیاتی کشور بر می گردد.
منصور خاطر نشان کرد: انجام این تکلیف بزرگ امروز بدون مشارکت مردم و حمایت مسئولین امکان پذیر نخواهد بود.
او تصریح کرد: ترویج و فرهنگ سازی امروز یک ضرورت عام است و همه ارکان جامعه باید رفتاری منطقی با منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشند.
مسئول اول منابع طبیعی کشور در ادامه حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری را چهار وظیفه اصلی سازمان جنگل ها برشمرد و افزود: جوامع محلی می توانند د با تشکیل تعاونی و با استفاده از ظرفیت قانونی بند ب ماده 29 در این چهار وظیفه سازمانی نقش آفرینی کنند.
منصور گفت: برخی افراد هستند که زمین های شخصی خود را با دست اندازی به منابع طبیعی گسترش می دهند. این افراد را باید قانع کرد، تذکرداد و توجیه کرد که این بخش از زمینی که متصرف شده است منافع ملی و عمومی است. البته تکلیف کسانی  که به منابع طبیعی دست درازی کرده و ساخت و ساز انجام می دهند جداست زیرا سازمان جنگل ها با متصرفان اراضی ملی به شدت برخورد می کند.
بر اساس این گزارش، در نشست تخصصی و هم اندیشی نمونه های منابع طبیعی و آبخیزداری تنی چند از نمونه ها از استان های: ایلام، گیلان، خراسان رضوی ، زنجان، کرمانشاه، خراسان جنوبی و  یزد گزارشی از روش های انجام فعالیت، بکارگیری تجربیات و دستیابی به موفقیت در اجرای طرح های منابع طبیعی را به رییس سازمان جنگل ها ارائه کردند.