دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت از شناسایی ۲ ضارب رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهدشت خبر داد و افزود: ضاربان با صدور تامین بازداشت روانه زندان مرکزی خرم‌آباد شدند.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- افشین خسروی در جمع خبرنگاران افزود: با افرادی که به اراضی، مراتع و جنگل های منطقه به عنوان منابع طبیعی و ملی، دست‌درازی داشته باشند، بدون کوچکترین اغماضی به شدت برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

وی اظهار داشت: کادر زحمت‌کش منابع طبیعی و یگان حفاظت این سازمان، ضابط قضایی محسوب می شوند و متمردین و افرادی که مانع از انجام وظیفه  آنان شوند توسط دستگاه قضا به اشد مجازات قانونی خواهند رسید.

 

در ادامه این گزارش مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان اظهار کرد: افرادی سودجود در حاشيه روستای كله گاوراه با دپو سنگ، پی كنی و ساخت و ساز فونداسيون در داخل اراضی ملی، قصد تصرف اراضی ملی را داشتند که رئیس و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهدشت، سريعا وارد عمل شده و از این تصرف جلوگیری کرده اند.

شیرزاد نجفی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از عزیمت، پرسنل شروع به قلع و قمع اراضی تصرفی نموده كه در حين جمع آوری سنگ های دپو شده در داخل اراضی ملی تصرفی، اشخاصی اقدام به فحاشی نسبت به نيروهای اين اداره و ممانعت از اجرای دستور قضایی می کنند که شخصی به نام ح. ه ضمن تمرد در مقابل مامورین، با پرتاب سنگ به سمت نیروهای این اداره موجب شکستگی دست چپ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان می شود.

وی ابراز کرد:  درویشی رئیس منابع طبیعی شهرستان کوهدشت در حین انجام وظیفه و اجرای حکم دادستان شهرستان جهت جلوگیری از تخریب منابع ملی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز مورد حمله افراد سود جو  قرار گرفت که خوشبختانه حال عمومی ایشان مساعد است.

در پایان نجفی تأکید کرد: با همکاری نیروهای انتظامی و یگان امداد خوشبختانه ضمن آنکه متخلفان و ضاربین بازداشت شده اند، ساخت و ساز غیر مجاز نیز قلع و قمع گردید.