معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: در راستای اجرای طرح 9 در 99 و اقدامات جهشی، در سال جاری عملیات احیای اکوسیستم های مرتعی در سطح 2040 هکتار از عرصه های مرتعی استان سمنان به مرحله اجرا در آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع به نقل از ایانا، علی اصغر جلالی با بیان این مطلب اظهار کرد: اقدامات «احیای اکوسیستم های مرتعی» شامل پروژه های بذرکاری، بذر پاشی، کپه کاری، مدیریت چرا، ذخیره نزولات، پایش مراتع و... است که با هدف حفظ و بهبود اکوسیستم های مرتعی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه همزمان با اجرای پروژه های مربوط به احیای اکوسیستم های مرتعی، احیاء و توسعه رویشگاه های گیاهان داروئی و صنعتی (محصولات فرعی مرتعی) در سطح 1100 هکتار از مراتع استان سمنان نیز اجرا شده است.

جلالی اظهار کرد: اقدامات توسعه این گیاهان در مناطقی که خاستگاه رویشی آنها باشد اجرائی می‌شود و این اقدامات با مشارکت بهره برداران عرفی مراتع و در راستای احیای رویشگاه های مرتعی انجام خواهد شد.

جلالی به اهمیت اقدامات احیای مراتع اشاره کرد و در این باره ابراز کرد: مراتع یکی از مهم ترین سرمایه های طبیعی محسوب می شود که بهره برداری صحیح همراه با عملیات اصلاح و احیای آنها می تواند نقش اساسی در جهت حفظ آب، خاک و تأمین نیازمندی های کشور در زمینه فرآورده های پروتئینی، داروئی و صنعتی، کاهش روان آب ها و کنترل سیل و رسوب داشته باشد.