روسای دو سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان بسیج سازندگی شامگاه امروز به اتفاق مدیران و دست اندرکاران دو مجموعه راهکارهای اجرایی حفاظت از جنگل های شمال را بررسی کردند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، دکتر مسعود منصور در این نشست بر تشدید اقدامات حفاظتی جنگل های شمال تاکید کرد و افزود: اقدامات حفاظتی در جنگل هیرکانی باید به شکل مطلوب ساماندهی شود.
منصور گفت: روند همکاری منابع طبیعی و بسیج باید توسط کارگروه مشترک دو سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته تا به یک راهکار مشترک دست پیدا کنیم.
سردار زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی نیز گفت: حفاظت از جنگل ها اکنون یکی از از دغدغه های مقام معظم رهبری است و بسیج نگاه به حفاظت از جنگل ها را به عنوان یک وظیفه اعتقادی خود می داند و برای حفاظت از منابع طبیعی از هیچ تلاشی دست بر نمی دارد.
بر اساس این گزارش، مدیران کل منابع طبیعی استان های شمالی و فرماندهان بسیج سازندگی این استان ها در این نشست راه های همکاری مشترک را بررسی و دستیابی به نتایج نهایی جهت انجام همکاری های دو جانبه را به نشست کارگروه مشترک دو سازمان در هفته آینده موکول کردند.