توسعه کشاورزی در منطقه وسیع رخ باید بر مبنای آب‌ محور باشد و پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات منطقه گسترش یابند.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت حیدریه افزود: در شرایط خاص کنونی، توسعه گیاهان دارویی با توجه به شرایط اقلیمی و کم آب طلبی  و همچنین ارزش اقتصادی ماده مؤثره بالا در محصولات تولیدی این منطقه باید مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود.

فلاح با اشاره به گسترش پروژه‌های آبخیزداری در هر منطقه،گفت: نهضت اجرای پروژه‌های آبخیزداری باعث مهاجرت معکوس روستاییان می شود.

وی با بیان اینکه این اقدامات باعث ادامه حیات و زندگی در روستاها می‌شود خواستار استمرار اعتبارات در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری در بخش رخ شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت حیدریه ادامه داد: بیش از 70 درصد عرصه‌های منطقه رخ را منابع‌طبیعی تشکیل می‌دهد.

فلاح گفت: اثربخشی اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری در تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش فرسایش خاک اهمیت بسزایی داشته است.

وی گفت:مجموع ظرفیت مخازن سازه‌های آبخیزداری در منطقه رخ بالغ بر 500هزار مترمکعب است و با توجه به بارندگی ها در سال زراعی 98-99 به همین میزان آب  توسط سازه های احداثی این اداره مهار و جذب آبخوانهای منطقه شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت حیدریه ادامه داد:  در سال 99 مبلغ 14 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل سیل و رسوب، تغذیه قنوات و چاه‌های پایین دست (اعم از سازه مکانیکی و عملیات  بیولوژیک)هزینه شده است که سهم بخش رخ 4 میلیارد از مبلغ فوق بوده و  در دهه اخیر با توجه به کمبود اعتبارات، این مبلغ قابل توجه می باشد ولی کافی نیست.

فلاح با اشاره به اینکه برای تکمیل حوزه‌های آبخیزداری سطح شهرستان، با اعتبارات دولتی مدت زمان بیش از 30 سال  نیاز خواهد بود از مردم و خیرین، سمن ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به عنوان جایگزین برای منابع دولتی  یاد نمود.