مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی جهت برخورداری از خدمات و امکانات سازمان جغرافیایی در بخش های مختلف جنگل، مرتع و بیابان با این مرکز نشست همکاری مشترک برگزار کرد.
دکتر حمیدرضا سلیمانی رییس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی و آبخیزداری  روز سه شنبه در این باره به مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها گفت: اطلاعات مکانی و جغرافیایی یکی از مهمترین ابزار تصمیم گیری منطقی و برنامه ریزی در منابع طبیعی است و سازمان جغرافیایی کشور می تواند در روزآمد کردن نقشه ها، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای به کمک منابع طبیعی بیاید.
سلیمانی همچنین گفت: برنامه ریزی و طراحی در منابع طبیعی مستلزم شناخت سرزمین و توانمندی ها و پتانسیل های موجود در آن است که با ترسیم نقشه ها می توان به این شناخت دست پیدا کرد.
وی با اشاره به برخی از خدمات سازمان جغرافیایی خاطر نشان کرد این سازمان می تواند در زمینه پیشگیری و مقابله با حریق، شناسایی بیماری و آفات، تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف را در اختیار منابع طبیعی قرار دهد.
رییس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی و آبخیزداری این نشست را زمینه ای بر همکاری های دوجانبه برشمرد و افزود: بزودی این همکاری ها در قالب یک تفاهم نامه همکاری مشترک تعریف می شود.