رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر انجام اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی در منابع طبیعی تاکید کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مسعود منصور گفت: منابع طبیعی امروز بیش از هر چیزی نیازمند اقدامات فرهنگی، ترویجی و اطلاع رسانی است و ما وظیفه داریم در کنار سایر اقدامات و فعالیت های احیایی و حفاظتی، اهمیت جنگل ها و مراتع  در زندگی امروزی را به جامعه معرفی کنیم.
او گفت: چشم اندازهای خوبی در گذرگاه های منابع طبیعی وجود دارد و دفتر ترویج و روابط عمومی باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندی ها و حفاظت از شریان های حیاتی با نصب تابلوها و سنگ نوشته ها  فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نمایند.