مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار پیام طبیعت با اشاره به این اگر مردم حاشیه عرصه‌های طبیعی، شغل و درآمد مکفی داشته باشند مجبور به بهره‌برداری غیرمجاز از طبیعت نمی‌شوند اظهار داشت: از دستگاه‌های متولی اشتغال انتظار داریم اعتباراتی برای ایجاد اشتغال حاشیه‌نشینان جنگل اختصاص دهند چراکه اگر این افراد شغل داشته باشند در حفاظت از جنگل می‌کوشند و آن را از بین نمی‌برند.

سید اسماعیل صالحی با اشاره به اینکه شخم و شیار و قطع درختان سبب ناپایداری وضعیت جنگل و اقلیم می‌شود‌، عنوان کرد: تعداد 111 نیروی محیط‌بان در عرصه‌های مختلف منابع طبیعی از جمله جنگل و مراتع استان فعال هستند که حدود 80 نفر آن‌ها از طریق شرکت‌ها مشغول محیط‌بانی شده و مابقی از نیروهای اداره‌ منابع طبیعی هستند.

صالحی با بیان اینکه به ازای هر 30 هزار هکتار مرتع یک محیط‌بان و هر 6 هزار هکتار جنگل یک نیروی محیط‌بان در استان فعال است، تصریح کرد: از مردم انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف عرصه‌های منابع طبیعی آن را با شماره‌های تماس 1504 و 139 که به صورت شبانه‌روزی فعال است گزارش دهند.

استان چهارمحال و بختیاری واقع در زاگرس مرکزی دارای 6 میلیون هکتار جنگل و یک میلیون و 93 هزار هکتار مرتع است که تعداد زیادی از روستاها و مناطق عشایرنشین آن در حاشیه جنگل‌ها و مراتع قرار گرفته است.