معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت:19 کیلومتر بنچ مارک در گلستان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- حمید مصطفی لو با بیان اینکه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و صیانت 19 كيلومتر بنچ مارك در مرز اراضي ملي و مستثنيات اشخاص در شهرستان های گرگان و رامیان احداث مي شود اظهار کرد: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 14 كيلومتر و از محل بخش صیانت 5 کیلومتر بنچ مارک در مرز اراضی ملی و مستثنيات اشخاص در شهرستان های گرگان و رامیان احداث می شود .

وی تعداد اين بنج مارک ها را حدود 380 عدد اعلام كرد و گفت: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و صیانت، بالغ بر 850 میلیون تومان  اعتبار در نظر گرفته شده است.

معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی گلستان تصریح کرد: بنچ مارک ها سازه‌های مسلح بتنی است كه با استقرار آن در مرز اراضی ملی علاوه بر پيشگيری در تجاوز به اراضی ملی باعث می‌ شود مالكين از محدوده قانونی اراضی مستثنيات خود اطلاع يافته و از خريد و فروش اراضی ملی بدون اطلاع ممانعت به عمل آمده و تشكيل پرونده های قضايی مردم بر عليه يكديگر و فروش مال غير جلوگيری گردد.

وی تصریح کرد: در صورت اختلاف و اعتراض مردم، با توجه به پيش بينی نحوه اعتراض در قانون افزايش بهره وری و قانون رفع تداخل، اقدامات قانونی قابل پيگيری باشد.