رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهار گفت: چرای زود هنگام دام در مراتع یکی از عوامل مهم تخریب عرصه های طبیعی است از این رو زمان ورود دام به مراتع ییلاقی باید مطابق با تاریخ کوچ و پروانه‌ های مرتعداری صادره باشد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- مهدی محمدی تصریح کرد: در ادامه گشت های مامورین منابع طبیعی این شهرستان با کوچ زود هنگام وکوچ خودرویی عشایر شهرستان  به خوبی مدیریت شد.

وی اظهار داشت: دربازدید از سامانه های عشایری شهرستان با عشایراین منطقه جهت تمدید کارت پروانه چرا وتهیه طرح مرتعداری مذاکراتی صورت گرفت.

محمدی افزود: عشایر نقش مهمی در پیشگیری وجلوگیری از حریق در سطح مراتع دارند  ومی توانند منابع طبیعی را در کنترل واقدامات حفاظتی یاری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی بهار با بیان اینکه عشایر قشرمولد جامعه هستند وبا تفاهم وهمکاری بسیاری ازدغدغه های آنان حل شدنی است وتهیه طرح های مرتعداری وتمدید پروانه چرا شرایط را برای استفاده آنان از مراتع مهیا خواهد کرد.

شهرستان بهار در غرب استان همدان به مرکزیت شهر بهار، یکی از شهرستان‌های نه‌گانه استان همدان و این شهرستان شامل سه بخش مرکزی، لالجین و صالح آباد است.

این شهرستان از نظر طبیعی دارای آب و هوای معتدل و کوهستانی بوده، رژیم بارندگی آن از تیپ اقلیم مدیترانه‌ای است.