توسعه ارتباطات مردمی با هدف جلب و جذب مشارکت مردم اعم از شهری و روستایی برای حفظ و حراست و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده وظیفه ذاتی منابع طبیعی و آبخیزداری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در گفتگوی کوتاهی به خبرنگار پیام طبیعت اظهار کرد: برای دریافت نظرات و رفع مشکلات احتمالی، مردم و ساکنین در حوزه ها بر این باوریم که بدون حمایت و مشارکت مردم هیچ اقدامی در عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری پایدار نخواهد بود.

محسن فنودی در ادامه افزود: به همین دلیل و به منظور ارتباط مستقیم با مردم، روزهای دوشنبه هر هفته اقدام به دیدار با متقاضیان ملاقات حضوری نمودیم.

وی خاطرنشان کرد: هر فردی از آحاد جامعه که در ارتباط با منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی اعم از جنگل، مرتع، بیابان، اراضی ملی پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری با مشکلی مواجهه می باشند که در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها پاسخ دریافت ننموده اند، می توانند از طریق تلفن: 38680843 و یا با سامانه اینترنتی mizekhedmat.frw.ir تقاضای دیدار با مدیرکل را نموده تا در اسرع وقت بوسیله روابط عمومی این امکان میسر گردد.

فنودی در پایان بیان کرد: ما در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی همواره خود را ملزم به پاسخگویی در ارتباط با وظیفه مندی به مردم عزیز دانسته و برای دیدار با مخاطبین محترم اعلام آمادگی می نماییم.