محمدرضا پورمحمدی استاندار استان آذربایجان شرقی در نامه ای به مسعود منصور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از اقدامات این سازمان در زمینه کنترل آفات پروانه دم قهوه ای بلوط و ابریشم باف ناجور در جنگل های ارسباران تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، استاندار آذربایجان شرقی خطاب به مسعود منصور نوشت: سازمان جنگل ها با اتخاذ تدابیر لازم و انعقاد قرارداد با شرکت هواپیمای با محلول پاشی هوایی توانست ضمن جلوگپری از گسترش آفات و امراض درختان جنگلی ارسباران، طراوت و شادابی دوباره را به این جنگل ها برگرداند.  
محمدرضا پورمحمدی در بخشی دیگری از نامه مزبور یادآور شد: تشدید اقدامات حفاظتی موثر سازمان جنگل ها در جنگل های ارسباران رضایت مندی فعالان زیست محیطی، دوستداران طبیعت و اهالی منطقه ارسباران را به همراه داشته باشد.
نماینده دولت در آذربایجان شرقی در ادامه با پراهمیت خواندن جنگل های ارسباران از سازمان جنگل ها خواست با اختصاص اعتبارات لازم به اداره کل منابع طبیعی استان از طغیان مجدد آفات و بیماری درختان جنگلی جلوگیری و مانع گسترش دامنه خسارت شود.