مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از راه اندازی سامانه جدید ثبت شکایات در میز خدمت منابع طبیعی خبر داد.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صبح امروز به مرکز اطلاع رسانی این سازمان گفت: به دلیل از دسترس خارج شدن سامانه قبلی - پاسخگویی به شکایات منابع طبیعی- که در اتوماسیون ادارات منابع طبیعی فراهم شده بود، اکنون سامانه جدید ثبت شکایت به آدرس اینترنتی mizekhedmat.frw.ir در میز خدمت سازمان آماده بهره برداری می باشد.
میثم حسینی اعلام کرد: مردم می توانند در صورت شکایت از عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به این آدرس اینترنتی مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.