معاون حفاظت و امور اراضی اداره كل منابع طبيعي استان البرز در خصوص افزایش جمعیت ملخ ها در سال جاري و در مراتع استان البرز گزارش داد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- عبدالرضا ابراهیمی با بیان اینکه در روزهاي اخير گزارشات مردمي واصله به اين اداره كل، حكايت از ریزش حجم بالایی از ملخ های زیان آور به بخش هایی از شهرستان اشتهارد داشت افزود: بعد از بررسي و شناسايي هاي انجام شده توسط بخش گياه پزشكي این اداره کل، مشخص شد نوع آن ها ملخ های شاخک کوتاه هستند که جزئی از آفات سنواتي و بومي استان محسوب می شوند.

ایشان با عنوان اینکه در اين بررسی ها نرخ تراكم اين ملخ نسبت به سالهای گذشته یکسان برآورد و اعلام گرديده است  افزود: با اين حال اين اداره كل با انجام هماهنگی های لازم با مدیریت حفظ نباتات استان و تهیه تمهیدات لازم در کمتر از 48 ساعت اقدام به کنترل جمعیت این ملخها در اراضی ملی و تاغ زارهای آلوده به ملخ در حاشیه مزارع نمود

ایشان با اشاره به اینکه جمعیت ملخ های شاخک کوتاه سالیانه در آخر خرداد ماه در شهرستان اشتهارد رو به افزایش می گذارد اضافه کرد: با توجه به این که پوره های این ملخ ها تشکیل دسته داده و به سمت منابع غذایی سبز و آبدار حرکت می کنند و معمولا مزارع کشاورزی و اطراف روستاها دارای جمعیت بالاتری نسبت به مراتع هستند زیرا در این فصل معمولا سطح سبز مراتع خشک می شود، برای ملخ رجحان غذایی ندارد.

ابراهیمی در ادامه گفت: عملیات کنترل این ملخها توسط مسئولین شهرستانی و استانی ازجمله مدیرکل منابع طبیعی استان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت .

وی همچنین عنوان نمود: با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شده است اين آفت نوعي ملخ شاخك کوتاه از خانواده  Calliptmus spp هستند که بیشترین تراکم را در این جمعیت ملخ  Calliptamus wattenwylianus و ملخ ایتالیایی با نام علمی Calliptamus italicus به خود اختصاص می دهند که جزئی از همین خانواده از ملخها می باشند. 

اراضی ملی آلوده به این ملخ در حال حاضر در حاشیه بین مزارع و تاغزارهای پلاک خورشید آباد گزارش شد که به سرعت جمعیت آن مورد کنترل قرار گرفت. طبق بررسي هاي انجام شده هيچ نوع ملخ مهاجمی در مراتع شهرستان شناسايي نشده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره كل منابع طبيعي استان البرز  در مورد بيولوژي و رفتار اين حشره عنوان داشت: ملخ های کالیپتاموس تک نسلی هستند و بعد از رسیدن به بلوغ جفتگیری نموده و در همان محل پراکنش خود و در داخل خاک نرم مراتع تخمریزی می کنند و سپس از عرصه طبیعت حذف می شوند که این پروسه هر سال تا اوایل مرداد ماه ادامه دارد اما در سال جاری به علت شرایط خاص اقلیمی مانند گرمای هوا و خشکسالی، از لحاظ بیولوژیک یک هفته تا 10 روز زودتر ریزش ملخ انجام شده است.

ابراهیمی  افزود: این حشره همه چیزخوار است و از دهها گونه گیاهی تغذیه می کند و بهترین زمان کنترل آن همین زمان کنونی یعنی مرحله پورگی می باشد زیرا در این مرحله تشکیل دسته می دهد و پس از این مرحله حشرات بالغ متفرق می شوند و قابل کنترل نیستند.

وی در خصوص كنترل اين حشره نيز گفت: تا زماني كه خسارت به حد آستانه زيان اقتصادي نرسد عمليات كنترل عليه يك آفت آغاز نمي شود. براساس برآوردهاي صورت گرفته با توجه به پوشش گياهي مراتع و نرم جمعيت پوره ها مي توان گفت نرم این ملخها در مراتع حداکثر به یک عدد در متر مربع و در اراضی کشاورزی مثل یونجه و... به 10 عدد در متر مربع می رسد که طبق دستورالعمل كنترل ملخ صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، کنترل این ملخ ها در نرمهای بالای 7 تا 12 عدد در متر مربع از مرز بین درجه کم و متوسط عبور کرده و به آستانه زیان اقتصادی می رسند که باید کنترل شوند 

معاون حفاظت و امور اراضی اداره كل منابع طبيعي استان البرز در پایان در خصوص روش كنترل اين حشره عنوان نمود: زماني كه جمعيت يک نوع حشره به حد بحران مي رسد، سطح زيان اقتصادي تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد كه در اين صورت چاره اي جز اقدام به كنترل شيميايي حشره نيست.