رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول از دستگیری عوامل برداشت غیرمجاز موسیر وحشی در شهرستان دزفول خبر داد و  اظهار کرد: این میزان  موسیر وحشی که از گونه های حفاظت شده می باشد طی گشت بامداد امروز توسط نیروهای حفاظت از منابع طبیعی در مناطق کوهستانی دزفول ضبط شد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- علیرضا فتح الهی افزود: یک دستگاه خودروی نیسان در این رابطه توقیف و افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قضایی به منابع طبیعی شهرستان دزفول هدایت شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول گفت: همکاران حفاظت از منابع طبیعی به صورت ۲۴ ساعته حفظ و حراست از عرصه های طبیعی را از نظر آتش‌سوزی، تصرف اراضی، آفات و بیماری، قطع درخت همچنین پیشگیری از تخریب ناشی از بلایای طبیعی زیر نظر دارند.

موسیر گیاهی است شبیه سیر با برگ هایی باریک که در نواحی معتدل می‌روید و در افزایش دفع ادرار، التیام، ترمیم زخم‌، تسکین التهاب طحال و کبد موثر است.

شهرستان دزفول حدود ۴۷۰ هزار هکتار منابع طبیعی دارد که ۳۵۰ هزار هکتار آن منابع ملی است ضمن اینکه ۲۳۰ هزار هکتار جنگل در دزفول وجود دارد که پوشش گیاهی آن بلوط، کلخونگ، بادام و کیکوم است.

پنج هزار هکتار بیشه‌زار نیز در حاشیه رودخانه دز وجود دارد که بازمانده جنگل‌های گرمسیری است.

۱۱۰ هزار هکتار مرتع و بیش از ۳۰۰ هکتار جنگل دست کاشت در شهرستان دزفول وجود دارد که منابع طبیعی وظیفه حفاظت، توسعه و بهره برداری از آنها را بر عهده دارد.