سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور روز گذشته در حکمی سرهنگ رضا اکبری را به سمت فرماندهی یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، پیش از این سرهنگ علی عباس نژاد مسئولیت یگان حفاظت سازمان جنگل ها را برعهده داشت. عباس نژاد باز نشست شد و مسئولیت خود را در این حوزه به سرهنگ رضا اکبری سپرد.
حکم انتصاب فرمانده  یگان حفاظت سازمان جنگل ها را سردار معصوم بیگی رییس پلیش پیشگیری ناجا تقدیم سرهنگ اکبری کرد.