مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از تشکیل کارگروه تشدید مبارزه با قاچاق چوب ویژه استان های شمالی کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها, مراتع و آبخیزداری کشور، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی اظهار داشت: در راستای تشدید مبارزه با پدیده قاچاق چوب در استان های شمالی کشور، جلسه ای به ریاست رئیس سازمان جنگل ها تشکیل گردید که طی آن ابعاد و پیامدهای این پدیده در شمال کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی چالش ها و راهکارها، مقرر شد بزودی کارگروه ویژه ای به همین منظور تشکیل شود.

مهندس سید امیرمسعود جلالی افزود: این کارگروه با حضور مدیران و کارشناسان چهار اداره کل شمالی کشور تشکیل خواهد شد و انتظار می رود با تشکیل آن، ضمن تشدید اقدامات حفاظتی و مبارزه با قاچاق چوب از عرصه های طبیعی ذیقیمت شمال کشور، پیامدهای تخریبی این پدیده نامیمون تا حد امکان تقلیل پیدا کند.