مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از کشف 92 اصله الوار و چوب آلات قاچاق جنگلی دراستان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- محمود قلی زاده گفت: با رهگیری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل و اخذ دستور قضایی، تعداد 92 اصله الوار جنگلی دپو شده در دو روستای حوزه شهرستانهای هیر و نمین کشف و توقیف گردید.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت بعد از شناسایی محل دپو الوار جنگلی که از نوار مرزی استانهای همجوار به اردبیل بصورت قاچاق حمل  و در دو روستا  دپو شده بود، با مراقبت و اشرافیت  اطلاعاتی چندین روزه و اخذ دستور قضایی از شهرستانهای نمین و هیر  و همچنین همکاری و همراهی نیروی انتظامی، چوب الات مذکور توقیف و دو نفر  مختلف  با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قضایی به دادگستری معرفی گردید.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخریب منابع طبیعی و قاچاق فرآورده های جنگل مراتب را به شماره تلفن رایگان و 1504 و 139 مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطللاع دهند.