رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرین دشت گفت: در راستای حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور عملیات قرق در محدوده 100 هکتاری ذخیره گاه جنگلی پلاک 7712 موسوم به بن دشت شهرستان زرین دشت  قرق اجرا شد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- مریدی با اعلام این خبر افزود: نوع پوشش ذخیره گاه جنگلی قرق شده  درخت بنه می باشد و به مدت ۱۰ سال تحت قرق و حفاظت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات براساس ماده ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از اراضی جنگلی و مرتعی اجرا می شود.

مریدی اظهار داشت: هرگونه دخل و تصرف، چرای دام، بوته کنی، قطع اشجار و تخریب در این محدوده به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ ،۴۴  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و نیز ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ممنوع ودر صورت ارتکاب جرم متخلفین تحت تعقیب مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرین دشت درپایان از طبیعت دوستان و همیاران طبیعت خواست هرگونه تخریب و تصرف در اراضی جنگلی و مرتعی را به سامانه رایگان و شبانه روزی ۱۵۰۴ گزارش دهند.