یادداشت کوتاه پاییزی/ ...تابستان با گرمای سوزان و تابش بی امان خورشید به پایان رسید و جایش را به پاییز دل انگیز سپرد. اعجاز رنگ‌ها را در این فصل می‌بینی؟ جادوی گوش نواز باد و باران را می‌شنوی؟
پاییز شاه بیت رنگهاست. فصلی که خش خش برگ های زرینش ملودی شاهکارترین سمفونی طبیعت را می‌نوازد. زیبایی های طبیعت ایران پایانی ندارد. چه نقاش زبر دستی است این نقاش روزگار که این چنین طبیعت را با جلوه های رنگارنگ آراسته است.
پاییز با رخساره های رنگارنگ یک بار دیگر از راه رسید تا با خزان طبیعت و ریزش برگ های پاییزی در خیابان ها و کوچه باغ ها حال و هوای متفاوتی به طبیعت ببخشد. در پاییز به هرسوی که بنگری لایه ای از برگ های زرد و نارنجی چشمانت را خیره می کند و قدم که می زنی نوای خش خش برگ های درختان گوش ات را می نوازد.
در پاییز بعضی روز‌ها خورشید جای خود را به ابر‌ها می سپارد و به او اجازه می‌دهد که ببارد تا جانی دوباره به زمین خشک ببخشد. صدای شرشر باران هم نغمه‌ گوش نوازی در پاییز است.
کاش می‌شد همه فصل‌ها را با زبان مهر نوشت. مهری که با آغاز فصل پاییز خود را در دل همگان جای کرده و  تخته سیاهی که بی صبرانه منتظر است تا دست های صمیمی معلمی مهربان، لبریز واژه های دوستی شان کند تا عشق، با لبخندی ناگزیر بر لب های کوچک دانش آموزان بنشیند. 
این شاهکار زیبای خلقت را به نظاره می‌نشینیم و سرسجده بر آستان آن بی مثالی می‌نهیم که آفریننده‌ تمام این زیبایی‌هاست./ هادی شفیعی