در چهاردهمین جلسه ستاد بررسی عملکرد برنامه اجرایی سال 1400، اقدامات منابع طبیعی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، عصر روز شنبه، چهاردهمین جلسه بررسی عملکرد برنامه اجرایی سال 1400 با حضور دکتر مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مدیران عضو ستاد در محل سالن جلسات این سازمان برگزار و عملکرد منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی در بخش های مختلف اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این جلسه با تأکید بر استفاده مؤثر ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌ها در از سامانه‌های منابع‌طبیعی نظیر سامانه‌های استعلامات و کاداستر، تهیه و ارائه آمار دقیق از اقدامات و عملکرد پروژه‌ها و طرح‌های منابع‌طبیعی و آبخیزداری را مهم ارزیابی کرد و آن را پایه و اساس ارزیابی‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی دانست.
دکتر مسعود منصور همچنین با اشاره به اینکه اگر در مبارزه با آفات و بیماری‌ها در عرصه‌های منابع‌طبیعی اقدام به موقع صورت نگیرد موجب طغیان و بحران خواهیم شد افزود: برای اجرای اقدامات حفاظتی نظیر مبارزه با آفات و بیماری‌ها نباید معطل اعتبارات ماند و باید به موقع و فوری وارد عمل شد.
رئیس سازمان جنگل‌ها همچنین اطلاع‌رسانی و مستندسازی طرح‌ها و پروژه‌های سازمان را ضروری اعلام کرد و اظهار داشت: روابط عمومی ادرات کل استان‌ها می توانند از محل اعتبارات همه طرح‌ها و پروژه‌ها برای مستندسازی و اطلاع‌رسانی استفاده کنند و سازمان را در شفافیت، گسترش آگاهی‌ها و اطلاع‌رسانی عملکرد یاری کنند.

گفتنی است در این نشست، محسن فنودی مدیر کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی به همراه تعدادی از مدیران آن اداره کل گزارشی از عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های استان ارائه کردند.