مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه در سه سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی، اعتباراتی به اجرای طرح‌های آبخیزداری اختصاص داده شد، گفت: در این مدت عملیات آبخیزداری در چهار میلیون هکتار از حوضه‌های آبخیز کشور اجرایی شده است.
هوشنگ جزی در حاشیه کارگاه آموزشی مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری افزود: هم‌اکنون در ۳۳ میلیون هکتار از اراضی کشور مطالعات تفصیلی و اجرای طرح آبخیزداری انجام شده است که با تامین اعتبار، اقدامات آبخیزداری در این اراضی آغاز می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از این میزان اراضی دارای طرح تفصیلی ۱۵ میلیون هکتار طرح آبخیرداری در دست اجراست، گفت: امسال تاکنون اعتبارات صندوق توسعه ملی به اجرای طرح‌های آبخیزداری اختصاص داده نشد و برای اجرا طرح‌های آبخیرداری باید از ردیف‌‍‌های دیگر استفاده کرد.
به گفته وی، در سه سال گذشته از محل اعتبارت صندوق توسعه ملی در ۹۰۰ حوضه آبخیز اجرای طرح آبخیرداری آغاز شد که هنوز اجرای طرح در برخی از این حوضه‌ها در دست اجراست.
جزی افزود: اجرای طرح‌های آبخیزداری با هدف حفاظت از آب، خاک و جلوگیری از سیلاب، جلوگیری از بیابان‌زایی اجرا می‌شود که اجرای این طرح‌ها در کاهش میزان فرسایش خاک و افزایش نفوذ آب در خاک تاثیرگذار است تا منبع آبی برای پایین دست حوضه تامین شود .
وی گفت:این طرح‌ها بر اساس شاخص‌های از جمله فرسایش، رسوب، جمعیت اجرا می‌شود و اولویت اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطقی است که این شاخص‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارد و حوضه دارای طرح تفصیلی باشد.
مدیرکل دفتر  آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: جامع نگری و انسجام سازمانی در قالب مدیریت جامع حوضه آبخیز از سیاست‌های اصلی سازمان جنگلها است که نیاز به جامع نگری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای دارد.

بر اساس این گزارش، این کارگاه با حضور معاونان آبخیزداری و کارشناسان هماهنگ‌کننده ملی و استانی استان‌های هدف طرح شامل چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد به منظور بررسی و تبیین سند پروژه ظرفیت‌سازی  برای اجرای مدیریت جامع در حوضه آبخیز کارون و هم‌اندیشی در خصوص یکسان‌سازی روند اجرای طرح به مدت ۲ روز در شهرکرد برگزار شد.