معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی گیلان، از تکمیل فاز مطالعاتی مقدماتی احداث پارک آبخیز در حوضه آبخیز جیرنده واقع در شهرستان رودبار تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این پارکها کنترلکننده جریانات سیلآبی سطحالارضی و تامینکننده منابع آبی سفرههای آب زیرزمینی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع به نقل از ایسنا- فریور نقوی، با اشاره به وجود ۵۲ حوزه آبخیز در استان گیلان، اظهار کرد: فرایند طراحی و اجرای پارکهای آبخیز در دستور کار دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری قرار دارد.

وی از تکمیل فاز مطالعاتی مقدماتی احداث پارک آبخیز در حوزه آبخیز جیرنده واقع در شهرستان رودبار تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: به دنبال جذب اعتبارات لازم تا پایان سال، به زودی شاهد بهرهبرداری از نخستین پارک آبخیز استان گیلان خواهیم بود.

معاون فنی و آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، با بیان اینکه نیازمند تامین اعتبار جهت انجام مطالعات در کل حوضههای آبخیز استان هستیم، عنوان کرد: شناسایی ظرفیت اجرای پارکهای آبخیز در شهرستانهای مختلف در دستور کار قرار دارد و آمادگی داریم در صورت تامین اعتبار لازم از سوی شهرداریهای علاقمند، اقدام به ارائه هدایت و پشتیبانی فنی و مهندسی برای احداث پارکهای آبخیز شهری کنیم.

نقوی، پارکهای آبخیز را مناطقی دانست که به عنوان معرف میتوانند نشاندهنده توانمندیهای یک حوزه آبخیز با سازهها و فعالیتهای مختلف آبخیزداری باشند و خاطرنشان کرد: این پارکها کنترلکننده جریانات سیلآبی سطحالارضی و تامینکننده منابع آبی سفرههای آب زیرزمینی است.

وی با بیان اینکه پارکهای آبخیز میتوانند جاذبه گردشگری و توریستی ایجاد کنند، گفت: ارزشهای تفرجی، زیستمحیطی و سلامتمحور پارکهای آبخیز نیز قابل ملاحظه است.

معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی گیلان، با اشاره به نقش آبخیزداری در کاهش مخاطرات پدیده فرونشست زمین، ادامه داد: فرونشستها به واسطه تخلیه آب زیرزمینی موجود در مناطق مختلف رخ میدهند، یعنی وقتی برداشت بیش از میزان جایگزینی باشد، فضای فشردگی بیشتری بین ذرات خاک ایجاد میشود و فرونشست شکل میگیرد.

وی راهکار مقابله با فرونشست زمین را جایگزینی منابع آبی برداشت شده دانست و اضافه کرد: فعالیتهای آبخیزداری میتواند روند خسارت ناشی از پدیده فرونشست را به تاخیر بیاندازد یا کند کند، اما اگر برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی وارد شده به حوضه آبخیز باشد، حتی به شرط اجرای صد درصدی آبخیزداری نیز نمیتوانیم جلوی این مخاطره را بگیریم.

نقوی با بیان اینکه اجرای کامل عملیاتهای آبخیزداری در یک حوزه آبخیز منجر به جذب تمام منابع آبی و جلوگیری از برونرفت و هدررفت آب است، یادآور شد: اگر ظرفیت مناسب برداشت را رعایت نکنیم، دچار بیلان منفی منابع آبی میشویم لذا میزان برداشت باید مدیریت شده و قابل تامین برای سفرههای آب زیرزمینی باشد و در گام نخست ظرفیت جذب را از طریق آبخیزداری بالا ببریم.