نخستین نشست مشترک دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و موسسه جغرافیا و اکولوژی استان زین جیانگ چین با هدف به اشتراک گذاری دانش و تجارب حاصل از اقدامات و توسعه همکاری در زمینه مقابله با بیابان زایی و فرسایش بادی روز یکشنبه بصورت مجازی در محل سالن جلسات معاونت آبخیزداری امور مراتع و بیابان برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، در این نشست وحید جعفریان مدیرکل دفتر امور بیابان هدف از این نشست را به اشتراک نهادن دانش، تجارب و درس آموخته‌ها در زمینه مدیریت مناطق بیابانی عنوان کرد و گفت: گستره اکوسیستم های بیابانی در ایران و چین سبب ایجاد چالش هایی مشترک نظیر طوفان های گرد و غبار،خشکسالی و تخریب سرزمین شده است که برای برون رفت از چالش های موجود نیازمند ظرفیت سازی، آموزش و انتقال تجارب به عنوان برنامه های راهبردی دفتر امور بیابان هستیم.

جعفریان همچنین بر ضرورت توجه به رویکردها، الگوهای اقتصادی مدیریت پایدار سرزمین و قوانین و ضوابط مربوطه در فرایند مقابله با بیابان زایی تاکید کرده و خاطرنشان ساخت: پیگیری سند راهبردی مشترک ایران و چین و تعریف پروژه های اجرایی مشترک در زمینه رویکردهای نوین مقابله با بیابان‌زایی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصای سازگار با محیط زیست نظیر توسعه گردشگری طبیعت، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه گیاهان دارویی از طریق برگزاری نشست‌های علمی، آموزش مستمر و بازدیدهای میدانی کارشناسان از جمله سیاست‌های راهبردی دفتر امور بیابان در برنامه های اجرایی 1400 است.

در این نشست علمی چند تن از کارشناسان دست اندرکار چین به ارائه گزارش دستاوردها و نتایج پروژه های اجرایی در زمینه بیابان زایی در استان «زین جیانگ» پرداختند.

بر اساس این گزارش، در این نشست وبیناری حسین بدری پور معاون امور بین الملل دفتر روابط عمومی سازمان، روسا و کارشناسان بخش بیابان ادارات کل منابع طبیعی استان های بیابانی کشور و نمایندگان موسسه تحقیقات جغرافیا و اکولوژی استان زین جیانگ چین حضور داشتند.