رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس از گشت زنی نیروهای یگان حفاظت این شهرستان  و بررسی محدوده دیوار کشی شده در منطقه دشت امام  خبر داد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- روح الله وفاکیش گفت: در حین گشت زنی و بررسی محدوده دیوار کشی شده  پس از کنترل مدارک و سوابق موجود مشخص گردید اراضی به مساحت یک هکتار جهت انبار ذخیره کالا واگذار شده است .

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس گفت: نیروهای پاسگاه  حفاظت این اداره به صورت ۲۴ساعته مشغول گشت زنی و مراقبت از اراضی ملی و طبیعی هستند و با مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و آتش سوزی اراضی منابع طبیعی با تخریب کنندگان عرصه ها مطابق قانون برخورد می کنند.

روح الله وفاکیش گفت: مردم بهترین حامیان منابع طبیعی  هستند و مشارکت و همکاری خوبی با منابع طبیعی  دارندو گزارش مردمی خود را جهت جلوگیری از تخریب و تصرف منابع طبیعی به پاسگاه منابع طبیعی این شهرستان مخابره می کنند.

بررسی گزارشات واصله سامانه 1504 یگان حفاظت مبنی بر قطع درخت 

رئیس اداره منابع طبیعی بندرعباس گفت: نیروهای پاسگاه  حفاظت این اداره به بررسی گزارشات واصله سامانه ۱۵۰۴ مبنی بر قطع درخت و گشت زنی در اراضی ملی منطقه دشت امام شهرستان بندرعباس اقدام نمودند.

روح الله وفاکیش گفت: به منظور پیشگیری از تخریب اراضی ملی و طبیعی و تشدید برخورد با متخلفان، گشت های حفاظت این اداره به صورت شبانه روزی  فعال می باشندو به بررسی گزارشات واصله سامانه ۱۵۰۴ مبنی بر تخریب و تصرف اراضی ملی می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: پاسگاه حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری  به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه اخبار در مورد تخریب و تصرف و آتش سوزی از طریق شماره تلفن۱۵۰۴می باشد