رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: نیمه نخست امسال طرح مرتعداری در سطح ۶ هزار و ۶۰۶ هکتار از مراتع دره بردر، دره صندوق و شوی این شهرستان خراسان شمالی تهیه شد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- مصطفی سیامکی اظهار کرد: همچنین ممیزی مرتع در سطح ۱۲ هزار هکتار از مناطق سرخ زو، علی خان قلعه، دره علم، یان چشمه گلیل و سولدی و احاله مدیریت طرح های مرتعداری در سطح ۱۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از مراتع قلهک، حصار قوشخانه، امیرانلو، قپز، نظرمحمد و شناقی سفلی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت، مدیریت و کنترل پروانه بهره برداری در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از مراتع شهرستان انجام شد که دام مجاز شهرستان ۱۵۰ هزار واحد دامی است و تعداد دامداران ذینفع ۶ هزار نفر است.

سیامکی اضافه کرد: در راستای مدیریت چرا، از ابتدای امسال تاکنون ۳۹۵ فقره اخطاریه پایان مهلت پرداخت عوارض تمدید چرای دام به مشمولین تحویل داده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: تاکنون ۲۴۸ هزار هکتار از مراتع این شهرستان معادل  ۹۸ درصد ممیزی شده است که ۱۴۵هزار واحد دامی مجاز و پنج هزار و ۶۳۰ بهره بردار  شناسایی شده است.

گستره شهرستان شیروان ۴۰۰ هزار هکتار است که ۲۹۰ هزار هکتار آن به صورت منابع طبیعی تجدید شونده و ۱۱۰ هزار هکتار جزو اراضی مستثنیات قانونی شخصی شامل زمین های زراعی، باغ ها، جاده ها و محوطه های روستا و شهرها است.

۴۷۵ هزار راس دام سبک و ۱۸ هزار راس دام سنگین در شهرستان شیروان نگهداری می شود. این شهرستان یکی از قطب های دامپروری استان محسوب می شود.