رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین از رفع تصرف 31000 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- علی اصغر سپه وند گفت: در راستای رأی قطعیت یافته رفع تصرف، صادره ازاجرای احکام کیفری دادگاه عمومی بخش جوادآباد 31000 متر از اراضی ملی در پلاک 251 اصلی موسوم  به مهدی آباد شهرستان ورامین، با حضور  مامورین محترم کلانتری بخش جوادآباد توسط عوامل پرتلاش یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین و قرچک رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف به اراضی منابع طبیعی، مراتب را فوراً از طریق شماره تلفن 1504 و سامانه 139 به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

اخذ سند تک برگی در اراضی ملی ورامین

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین  از اجرای طرح کاداستر به مساحت های  1097419 متردر پلاک 2 چاله غازان و 473369 متر در پلاک 3 چاله غازان از اراضی ملی شهرستان ورامین خبرداد.

علی اصغر سپه وندافزود: در راستای تکالیف قانونی ماده 9 قانون جامع حدنگار میزان 1097419 متردر پلاک 2 چاله غازان و 473369 متر در پلاک 3 چاله غازان از اراضی ملی شهرستان ورامین بر اساس دستور العمل های ابلاغی کاداستر مورد اصلاح هندسی قرار گرفت و پس از تأیید در کمیته فنی با همکاری اداره ثبت ورامین، برای این اراضی سند تک برگ به نام دولت صادر گردید.