مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از تحویل قرارداد ۸ طرح مرتعداری مجموعاً به مساحت ۴۰ هزار هکتار در شهرستان‌های سیرجان، کرمان و رفسنجان به مجریان طرح‌های مرتعداری خبر داد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- ترحم بهزاد پیش از ظهر امروز ۲۰ مهرماه در کارگاه آموزشی با موضوع اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره بردارای از مراتع و شرح خدمات تهیه طرح‌های مرتع داری در کرمان گفت: بحث تخصیص اراضی در استان کرمان را در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بررسی و برای حل آن تصمیم گیری خواهیم کرد و سعی می‌کنیم تفویض اختیار جهت تسهیل در امور کار‌ها به استان داده شود.

وی از رویکرد جدید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سخن به میان آورد و بیان کرد: در گذشته رویکرد سازمان تولید در بخش مرتع تولید علوفه بود، اما در رویکرد جدید، با توجه به بند ۲۰ شیوه نامه اصلاحیه فنی اجرایی و بهره برداری از مراتع کشور دامداران مکلف هستند بعد از دو فصل از اخذ پروانه بهره برداری چرا، اقدام به تهیه طرح مرتع داری کنند.

وی افزود: پروانه چرای دام یک پروانه موقت است، اما طرح مرتع داری یک سند مدونی از مجموعه اقداماتی است که به منظور مدیریت پایدار مراتع با هدف حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری صحیح و استمرار تولید در محدوده معینی از مراتع در قالب طرح به تصویب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یا واحد‌های تابعه استانی آن می‌رسد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها با بیان اینکه رعایت مفاد طرح و اجرای طرح مرتع داری به عهده مجری و ناظران طرح است، تصریح کرد: وسعت کل مراتع استان کرمان ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار است و خوشبختانه طی پارسال ممیزی کل این مراتع به اتمام رسیده است.

بهزاد تصریح کرد: طی ۴۰ سال اخیر سالانه ۱۴۰ هزار هکتار از مراتع استان کرمان ممیزی می‌شد، اما تنها طی پارسال ۵۸۰ هزار هکتار از مراتع استان ممیزی شدند.

او ادامه داد: تهیه طرح مرتعداری در استان کرمان در ۴۰ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۶۳ هزار هکتار بوده، اما پارسال ۹۱۰ هزار هکتار تهیه طرح انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با بیان اینکه عوارض پرداخت شده از تمدید پروانه چرای دام استان کرمان طی پارسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مصوب بوده است، اظهار کرد: طی پارسال استان کرمان به لحاظ مدیریت و اجرای طرح‌های مرتعداری رتبه دوم کشور را کسب کرد.

 

این مقام مسئول تبدیل پروانه چرا به طرح مرتعداری را سیاست سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اعلام کرد و افزود: برای اجرای این سیاست، کیفیت را فدای کمیت نکردیم.

وی اظهار کرد: در ۴۰ سال اخیر به طور میانگین سالانه ۸۷۶ هزار هکتار تهیه طرح مرتعداری در کشور داشتیم اماپارسال ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار تهیه طرح مرتعداری داشتیم و ممیزی سالانه یک میلیون ۹۲۰ هزار هکتار بوده این در حالی است که درسال ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار ممیزی مرتع انجام شده است.

وی بیان کرد: طی پارسال مصوب تمدید عوارض تمدید پروانه چرای دام در کل کشور ۲۰ میلیارد تومان بود، اما ما ۲۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان تخصیص تمدید پروانه چرای دام انجام دادیم.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: مصوب بهره مالکانه ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود درحالی که ما حدود ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بهره مالکانه اخذ کردیم.

ترحم بهزاد افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش نفوذ پذیری خاک و ارتقاء سطح معیشت بهره برداران را از اهداف مهم سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اعلام کرد و افزود: در سیاست جدید سازمان توسعه گیاهان دارویی، پرورش ماکیان، توسعه گردشگری، بوم گردی و همچنین استفاده از گونه‌های چند منظوره در محدوده مرتعداری در راستای بهبود سطح معیشت بهره برداران در نظر گرفته شده است.

بر پایه این گزارش در این مراسم قرارداد ۸ طرح مرتعداری مجموعا به مساحت ۴۰ هزار هکتار در شهرستان‌های سیرجان، کرمان و رفسنجان به مجریان طرح‌های مرتعداری تحویل شد.