رییس گروه مطالعات دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از بهنگام سازی دستورالعمل های بیابان زدایی برای مقابله با فرسایش بادی و مهار کانون های بحرانی در بیابان خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مهندس علی حاج بیگلو، مقابله با پديده بيابان زايي و كنترل فرسايش بادي در مناطق بياباني كشور را از جمله وظايف دفتر امور بیابان برشمرد و خاطر نشان کرد: این پدیده چالش زا که مختص مناطق خشك و نيمه خشك است در این حوزه با سياست گذاري و برنامه ريزي مديريت می شود. 
رییس گروه مطالعات دفتر امور بیابان، وجود شاخص هاي فني و اجرايي به روز و کارآمد را  امری لازم و ضروری برشمرد و افزود: این شاخص ها اجراي پروژه‌ها را در حداقل زمان ممكن سرعت بخشیده و لازم است شاخص هاي مذکور در دسترس كارشناسان و دست اندركاران بخش بيابان زدایي و كنترل فرسايش بادي كشور قرار گیرد. 
حاج بیگلو در ادامه تصریح کرد: دفتر امور بیابان در سال گذشته بر اساس آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی در زمینه اجرای اقدامات بیابان زدایی بویژه فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در منطقه کوبوچی چین، اقدام به بهنگام سازی و ضابطه مند نمودن دستورالعمل های فنی و اجرایی بخش بیابان نموده که این دستورالعمل ها شامل: بادشکن زنده و غیرزنده، نهالکاری و مراقبت و آبیاری، مدیریت بهره وری جنگل های دست کاشت مناطق بیابانی، مدیریت رواناب، مالچ پاشی، حفاظت و قرق، تله رسوبگیر و بذرپاشی و بذرکاری است.
به گفته این کارشناس دفتر امور بیابان، اين دستورالعمل ها باید بطور ساده و كاربردي تهيه تا بخشي از نيازهاي فني و اجرايي نيروهاي دست اندركار بيابان زدایي و كنترل فرسايش بادي كشور تامين گردد. 
رییس گروه مطالعات دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها همچنین اظهار داشت: با توجه به قدیمی بودن دستورالعمل های تهیه شده و ضرورت بهنگام سازی علوم و روش های اجرایی پروژه های مورد نظر و همچنین رویکرد سازمان در اجرای پروژه های مشارکتی که در ابلاغیه اخیر سیاست ها و ضوابط مدیریت مناطق بیابانی مورد توجه قرار گرفته، به روز رسانی دستورالعمل های فنی را اجتناب ناپذیر نموده است.