در دو جلسه متوالی از سوی ستاد بررسی عملکرد برنامه اجرایی سال 1400، اقدامات منابع طبیعی استان های آذربایجان غربی و کردستان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، دکتر مسعود منصور روز سه شنبه در جلسه ستاد بررسی عملکرد برنامه اجرایی سال 1400، نظارت بر طرح ها و مجریانی که کارهای منابع طبیعی در قالب طرح به آنان سپرده می شود را مهم دانست و از مدیران خواست ضمن بازدید از حوزه  استحفاظی و تحت مدیریت خود، بر انجام کارها و فعالیت ها نظارت مستمر داشته باشند.
مسئول اول منابع طبیعی کشور، مسئله حفاظت از جنگل ها و مراتع را با توجه به این که یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان جنگل ها محسوب می شود مهم برشمرد و تصریح کرد: حفاظت به این معنا است که اجازه  ندهیم درجایی پوشش گیاهی از بین رفته و یا قطع درختی صورت بگیرد.
وی به مدیران منابع طبیعی استان ها تاکید کرد؛ در گذرگاه های خروجی و ورودی استان، پاسگاه های حفاظتی مستقر کرده و بر قاچاق چوب و دیگر محصولات جنگلی نظارت کامل داشته باشند.
منصور همچنین افزود: نیروهای حفاظت منابع طبیعی باید مشخصات کامل حفاظتی داشته و در هنگام ماموریت و یا حضور در گذرگاه های حفاظتی دارای لباس مخصوص، برگ ماموریت و مجهز به بی سیم باشند.
وی هوشمند سازی نیروهای حفاظتی با استفاده از فناوری های جدید را از ضرویات امروز این نیروها برشمرد و افزود: سازمان جنگل ها برای حفاظت بهتر از منابع طبیعی کشور تمامی خودروهای گشت و مراقبت در جنگل و مرتع را به جی پی اس مجهز کرده و در برخی از استان های دارای اولویت و در مسیرهای منتهی به جنگل دوربین های نظارتی نصب کرده است.   
بر اساس این گزارش، در هفدهمین و هجدهمین جلسه ستاد بررسی عملکرد برنامه اجرایی سال 1400، مدیران و معاونین ادارات کل منابع طبیعی استان های آذربایجان غربی و کردستان گزارشی جامع از میزان پیشرفت فعالیت های منابع طبیعی بویژه در حوزه جنگل، مرتع و آبخیزداری در 6 ماهه نخست سال ارائه کردند.