مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوربا اشاره به اینکه طرح ممیزی از سال ۵۹ آغاز شد و این طرح برای ۹۰ درصد از مراتع کشور انجام شده است،گفت: تاپایان سالجاری طرح ممیزی مراتع به اتمام خواهد رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری،  ترحم بهزاد روز چهارشنبه در سفر به شهرکرد افزود: ۸۴.۸ میلیون هکتار وسعت مراتع کشور است که بیش از ۵۲ درصد وسعت کشور را تشکیل می‌دهد و تاکنون بیش از ۸۰ میلیون هکتار از مراتع کشور ممیزی شده است.

به گفته وی،هم‌اکنون بیش از نیمی از استان‌های کشور طرح ممیزی مراتع را به اتمام رسانده‌اند و باقیمانده سطحی که ممیزی نشده در ابعاد کوچک است که تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

 

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح ممیزی در سطح کشور ۳۵۰ هزار پروانه چرای دام به مرتعداران واگذار شده است، گفت:هم‌اکنون ۹۸۱هزار خانوار با جمعیت حدود پنج میلیون نفر به عنوان بهره‌برداران این مراتع هستند.

بهزاد اظهار داشت: با اجرای طرح ممیزی ۴۰ هزار و ۵۱۰ سامانه عرفی در سطح مراتع کشور شناسایی و به بهره‌برداران واگذار شده است که هر سامانه عرفی۲ هزار و ۲۰۰ هکتار وسعت دارد و در هر سامانه عرفی به طور میانگین ۲۴ خانوار بهره‌بردار دارند.

به گفته وی، برای هر خانوار در هر سامانه عرفی ۹۰ هکتار در نظر گرفته شده که با توجه به مطالعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یک خانوار پنج نفره با ۲۳۰ واحد دامی و در اختیار داشتن ۵۶۰ هکتار مرتع می‌تواند یک سایت اقتصادی مطلوب برای بهره‌برداری داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: اجرای طرح ممیزی با هدف شناسایی بهره‌برداران واقعی و حق استفاده از مراتع در دست اجراست که با اجرای کامل این طرح، زمان خروج دام از مرتع مشخص و از چرای بی رویه دام در مراتع جلوگیری می‌شود.

**۷.۲ میلیون هکتار مراتع کشور در وضعیت متوسط با تاج پوشش ۵۰ درصد هستند

بهزاد اظهار داشت: هم‌اکنون ۷.۲ میلیون هکتار مراتع کشور مراتع متوسط با تاج پوشش  ۵۰ درصد،  ۲۱.۴ میلیون هکتار مراتع، مراتع متوسط با تاج پوشش بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۵۶.۲ میلیون هکتار جز مراتع کم تراکم با تاج پوشش کمتر از ۲۵ درصد است.

وی افزود: توسعه مراتع و توانمندسازی جوامع محلی با تهیه طرح‌های مرتعداری و اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، در ۴۰سال گذشته سالانه به طور میانگین ۸۷۶ هزار هکتار طرح در مراتع کشور تهیه شد و این امر در سال گذشته پنج میلیون و ۴۳۳ هزار هکتار طرح مرتعداری بوده است.

بهزاد افزود: هم اکنون برای پنج میلیون و ۴۷۳ هزار هکتار از عرصه‌های مرتعی کشور طرح مرتعداری تهیه و ۵۰۶ هزار هکتار از این عرصه احاله مدیریت شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی اظهار داشت: طرح‌های مرتعداری یک سند و مجموعه مدون با هدف حفظ، احیا، اصلاح و بهره‌برداری بهینه از مراتع و استمرار افزایش تولید علوفه و پوشش گیاهی در سامانه‌های عرفی مرتعی است.

وی افزود: اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی علاوه بر افزایش تولید علوفه در راستای افزایش ضریب پوشش گیاهی، بهبود و ارتقا معیشت بهره‌برداران با اجرای طرح‌های بوم‌گردی و گردشگری، توسعه گیاهان دارویی، آبزی پروری، علوفه‌کاری در مرتع، پرواربندی، پرورش ماکیان، زراعت چوب و توسعه گیاهان دارویی اجرا می‌شود