معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بازدید از  پروژه های آبخیزداری شهرستان ارزوئیه گفت: روند رو به رشد سیل در سال‌های اخیر حاکی از آن است که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم سیلاب‌های مخرب قرار داشته و ابعاد خسارات و تلفات جانی و مالی سیل افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع - پرویز گرشاسبی با اشاره به اینکه به دلیل تنوع شرایط اکولوژیکی، دستیابی به یک الگوی مشخص و یا ارائه دستورالعمل معین که دارای کاربرد یکسان در تمامی حوزه‌های آبخیز باشد میسر نیست، اظهار کرد: به همین دلیل افزون بر شناخت حوزه‌ها و مسائل آن‌ها، اولویت عملیات آبخیزداری،  متناسب با پتانسیل‌های موجود اجتناب‌ناپذیر است.

وی برداشت بی رویه از سفره های آب زیر زمینی، کاهش  پوشش گیاهی و استفاده غیراصولی از اراضی را دلیل محکمی بر موجبات برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک که در نهایت منجر به افزایش پتانسیل سیل‌خیزی حوزه‌های آبخیز می‌شود، دانست و تصریح کرد: به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی استان کرمان،  کمبود آب و خشکسالی نیز یک تهدید حتمی و اجتناب‌ناپذیر است اما می‌توان با ارائه الگوهای بهینه مدیریتی اثرات و عوارض پیچیده آن را تعدیل کرده و مانع از بروز بحران آب شد.  

این مقام مسئول سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور سیل و خشکسالی را دو روی سکه تغییرات آب ‌و هوا قلمداد کرد که یکی از طریق مازاد آب (سیل)  و دیگری از طریق کمبود آب (خشکسالی) عمل می‌کند و بیان کرد: گزارش ملی سیلاب‌ها که به دنبال سیل فروردین ۱۳۹۸ از سوی دفتر رئیس‌جمهوری تهیه شد، به‌کرات به نقش و اهمیت آبخیزداری اشاره‌کرده است.

وی بیان کرد: در یک طرح آبخیزداری سعی می شود با شناخت ظرفیت ها و قابلیت های مختلف یک منطقه جغرافیایی محدود شده در قالب یک حوزه آبخیز، ضمن حل مشکلات مختلف اکولوژیکی، زیرساختی، انسانی، زیستی و ... بیشترین بهره برداری انسانی در جهت رفاه حال آبخیزنشینان، در کنار تضمین توسعه پایدار آبخیز انجام شود .

 

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه باید از سمت مدیریت بحران و جبران خسارت در کشور به سوی سرمایه‌گذاری در جهت کاهش خطر و مدیریت ریسک حرکت کنی.

گرشاسبی در ادامه گفت: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری از اقدامات زیربنایی در راستای مدیریت ریسک هم در حوزه خشکسالی و هم در حوزه سیل است. اجرای پروژه های آبخیزداری تنها راه برون‌رفت از بحران‌های سیل و خشکسالی است و در همین راستا اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان براساس اولویت‌های کارشناسی،  اقدام به بررسی و مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه‌های آبخیز استان کرده که با استفاده از نتایج حاصله،  پروژه‌های متعدد آبخیزداری ، کنترل سیلاب را اجرا کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ قانونی پیرامون تأمین آب شرب شهرها و روستاها به تصویب رسیده، افزود: بند ب ماده هفت این قانون پیرامون تأمین آب شرب شهر و روستا از طریق فعالیت‌های آبخیز داری سخن گفته است.