علی‌محمد محمدی معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار پیام طبیعت، در رابطه با اثربخشی اقدامات مکانیکی آبخیزداری و تقویت آبخوان و نقش آن‌ها در مقابله با خشکسالی، گفت: کاهش بارندگی در سال‌های اخیر منجر به ایجاد پدیده خشکسالی در سطح استان از نوع هیدرولوژی، کشاورزی و اجتماعی شده است.

4 دشت در چهارمحال و بختیاری ممنوعه بحرانی است

معاون آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری ادامه داد: ۸ دشت کشاورزی استان ممنوعه شده است و ۴ دشت نیز ممنوعه بحرانی است، همچنین متوسط افت سطح ایستابی دشت‌های استان حدود یک متر در سال است.

وی افزود: کسری مخزن آب‌های زیرزمینی در استان نیز حدود ۵۷۰ میلیون‌متر مکعب گزارش شده است که به منظور پیشگیری از خسارات فوق‌الذکر و حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک اقدامات آبخیزداری در استان انجام شده است.

عمده سازه‌های احداثی آبخیزداری در استان فاقد ذخیره آبی است

محمدی اظهار کرد: اقدامات آبخیزداری اجرا شده معادل ۴۱۱ هزار هکتار از سطح کل استان است هرچند که هدف اصلی این سازه‌ها به کنترل فرسایش، رسوب و سیل توجه دارد و کل آب‌های سطحی در مخزن این سازه‌ها به سفره‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند  اما به لحاظ وقوع پدیده خشکسالی و کمبود بارش عمده سازه‌های احداثی فاقد ذخیره آبی در مخازن آن‌ها است.

وی با بیان اینکه با اجرای اقدامات بیولوژیک بیومکانیک و مکانیکی بطور میانگین در هر هکتار یک هزار متر مکعب در سال تغذیه آبخوان صورت می‌گیرد، ادامه داد: حجم آب ذخیره شده سالیانه بطور متوسط ۵۳۰ متر مکعب است و سالانه ۳تا۱۰ تن در هکتار کنترل فرسایش و۳ تا ۵ تن در هکتار کنترل رسوب صورت می‌گیرد.

ارزیابی اقدامات آبخیزداری در شهرستان‌های شهرکرد،بروجن و کوهرنگ

محمدی بیان کرد: نتایج ارزیابی اثربخشی اقدامات آبخیزداری در سطحی معادل ۲۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از حوضه‌های آبخیز استان در سه حوزه دوراهان شهرستان بروجن، قلنگان شهرستان شهرکرد و دیمه شهرستان کوهرنگ انجام گرفت.

وی افزود: نتایج ارزیابی نشان داد نسبت فایده به هزینه در عملیات‌های آبخیزداری در استان ۵.۷ می‌باشد که از میانگین کشور بالاتر است.

محمدی در پایان گفت: اقدامات آبخیزداری در کاهش اثرات خشکسالی چند منظوره بوده و قبل، حین و بعد از وقوع خشکسالی تاثیر بسزایی دارند.