معاون مرکز جنگل های خارج ازشمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: یکی از برنامه های که در سازمان دنبال و اجرا خواهد شد آموزش مدیران و کارشناسان بخش جنگل ادارات کل منابع طبیعی استان های کشور در استان ایلام است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، امین رحیمی پور» در ایلام اعلام کرد: استان ایلام به واسطه اجرای اقدامات مهمی که در بحث توسعه جنگل و جنگل کاری انجام داده یکی از استان‌های موفق و پیشرو در کشور است که با برنامه ریزی های لازم کارشناسان جنگل همه استان‌های کشور آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

وی تصریح کرد: استان ایلام به نسبت سایر استان‌ها در بخش جنگل کاری اقداماتی در مرکز استان بلکه در همه شهر ستانهای این استان در مقیاس‌های بزرگ انجام داده است که بی نظیر است.

معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه جنگل کاری یکی از بهترین و ارزشمندترین اقدامات در کشور است، گفت: هر هکتار جنگل بین ۵۰۰ تا ۲ هزار متر مکعب آب ذخیره کند و قطعاً با ایجاد جنگل کاری یک سد مخزنی زیر زمینی با هزینه‌های بسیار کم در کشور ایجاد خواهد شد.

رحیمی پور افزود: استان ایلام در بحث جنگل کاری دشت کاشت مقام اول کشور با فاصله بسیار زیادی با استان‌های دیگر کشور انجام داده است.

وی بیان کرد: امسال سازمان جنگل‌ها پویش نهال کاری و جنگل کاری با عنوان ایران قوی ایران سر سبز هر ایرانی یک درخت و به یاد هر شهید هزار اصله درخت با کمک مردم شروع کرده است و انتظار داریم مردم در این راستا با مشارکت خود به سر سبزی کشور این سازمان را یاری کنند.