گردهمایی یک روزه روسای آموزش، ترویج و مشارکت مردمی منابع طبیعی سراسر کشور روز دوشنبه با حضور دکتر میرزایی مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، در سالن جلسات مجتمع آموزشی مهندس ساعی کلار آباد برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش مهندس ساعی کلارآباد، نادعلی محمدپور رییس مجتمع آموزش و توانمندسازی بهره برداران منابع طبیعی مهندس ساعی در این گردهمایی ضمن خیرمقدم به مدعوین، با ارائه گزارشی از عملکرد مجتمع در سال 1400 به بیان مهمترین فعالیت های  این مرکز آموزشی  پرداخت و در ادامه گزارشی از مشکلات مالی، اداری و رفاهی کارکنان را ارائه کرد.
دکتر میرزایی مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها نیز با ارائه گزارشی به تشریح اهداف سیاست ها و برنامه های دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان پرداخت و برگزاری این گردهمایی را پر اهمیت خواند.
اجرای دوره های آموزشی به منظور تبیین بند ب ماده 29 و مشارکت جوامع محلی و تشکل ها و تعاونی ها در حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی از دیگر مواردی بود که دکتر میرزایی در این نشست بر روی آن تاکید کرد.
در ادامه این گردهمایی، مهندس علیزاده معاون  برنامه ریزی و آموزش دفتر ترویج و مشارکت مردمی در سخنانی بر اجرای به موقع دوره های ملی و استانی بر اساس تقویم آموزشی سال 1400 تاکید کرد.
در این همایش سراسری که در قالب دو پنل تخصصی و در دو حوزه آموزش و نیز ترویج و مشارکت های مردمی  رگزار شد، ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت در اجرا، به ارائه الگوهای موفق در استان ها، ارائه پیشنهادات و انتقادات روسای استانی و مباحث اعتباری در استان ها پرداخته شد.  
در ادامه این گردهمایی دکتر منصور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بصورت ویدئو کنفرانس ضمن تبیین اهمیت مباحث آموزشی، ترویجی و مشارکتی و ضرورت پرداختن به آنها، حمایت همه جانبه خود را از حوزه عملکردی آموزش و ترویج ادارات کل استان ها اعلام  و در خصوص مشارکت مردم و بکارگیری از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در جهت حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی کشور تأکید کرد..
بر اساس این گزارش، انتخاب دبیر و جانشین مناطق و تقدیر از روسای سابق ادارات آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی بخش دیگری از برنامه های این گردهمایی بود.