معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی کرمان گفت: خوشبختانه بارندگی‌های اخیر تأثیر خوبی در آبگیری سازه‌های آبخیزداری استان داشته است.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- حسین شجاعی میانگین بارش ها را با توجه به خشکسالی های  گذشته خوب ارزیابی کرد و گفت: کارشناسان اداره کل منابع طبیعی میزان آب ذخیره شده حاصل از بارندگی های چند روز گذشته را، در سازه‌های آبخیزداری به طور میانگین 76میلیون  متر مکعب اعلام کرده اند که این میزان آبگیری سازه‌های آبخیزداری نقش مهمی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارد. شجاعی با اشاره به بارندگی های دی ماه در استان گفت: در پی این بارندگی ها126 میلیون  متر مکعب رواناب در سازه های آبخیزداری استان مدیریت شده است.

وی تصریح کرد: شهرستانهای سیرجان، بافت و بردسیر بیشترین میزان بارندگی و ذخیره نزولات  را درشمال استان کرمان به خود اختصاص داده اند.

شجاعی اظهار داشت: مجموعه عملیات آبخیزداری اجرا شده تاکنون مساحتی بیش از یک میلیون دویست و بیست هزار هکتار از سطح حوضه‌های آبخیز استان کرمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد  که نتیجه آن کاهش و کنترل فرسایش خاک و حمل رسوب، استحصال آب ناشی از بارش‌های سالانه، کنترل سیلاب‌های مخرب سالانه و کاهش خسارت احتمالی ناشی از آن است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان از ساخت 8هزار  سازه ی آبخیزداری در استان تا کنون خبر داد و افزود: امسال نیز ساخت 256سازه ی دیگر با اعتبار هزار میلیارد ریال در دستور کار است که تعدادی از این سازه ها تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی  بر نقش مهم طرح های آبخیزداری در خشکسالی های اخیر تاکید کرد و گفت: تعداد زیادی از این طرح ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی طی سه سال گذشته احداث شده‌ که خوشبختانه به دنبال بارش‌های اخیر  آبگیری شدند.آبخیزداری یکی از شیوه‌های نوین حفاظت آب و خاک، مهار و پخش سیلاب‌ها است که باعث کنترل سیلاب‌های مخرب و نفوذ آب به سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود.