مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از ابلاغ بخشنامه برداشت علوفه گونه ‏های یک ساله به استان ها با هدف کاهش آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی خبر داد.‏
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ترحم بهزاد گفت: با توجه به استمرار و توزیع مناسب بارش های بهاره در سال جاری و افزایش علوفه ‏مراتع و استفاده بهینه از این فرصت خدادادی این ابلاغیه به استان‌ها ارسال شده است . ‏
وی تأکید کرد: در صورت عدم برداشت علوفه‌ها، مراتع در فصل تابستان آمادگي حریق را پیدا خواهند ‏کرد که ضرورت دارد با هماهنگي انجمن‌هاي صنفي، تعاونی‌ها و مجریان طرح‌های مرتعداري و بهره ‏برداران سامانه‌هاي عرفي تا قبل از خشك شدن برداشت و از مرتع خارج تا مورد تعليف دام‌ها قرار ‏گيرد.‏
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها خاطرنشان کرد: در برداشت علوفه ها صرفاٌ گونه های یکساله ‏درو خواهند شد و از قطع گونه‌های چند ساله ممانعت بعمل می آید. ‏
بهزاد با بیان اینکه توصیه شده حتی الامکان برداشت علوفه به صورت دستی انجام شود، افزود: به منظور ‏جمع‌آوري بذور از عرصه‌هاي مرتعي در مرحله نخست رويشگاه گونه هاي مورد نياز مرتعي شناسايي و ‏اين مناطق از محدوده برداشت علوفه خارج شوند و با هماهنگي تعاوني‌هاي فراگير منابع‌طبيعي و ‏مرتعداری و مجريان طرح‌ها و دارندگان پروانه چرا اقدامات لازم جهت قرق انجام گیرد.‏