پیام طبیعت- جمعی از مجریان قراردادهای‌ حفاظتی‌جنگل های شمال در حوزه اداره کل مازندران ـ ساری روز چهارشنبه در نشست مشترکی با عباسعلی نوبخت معاون امورجنگل ضمن تشریح اقدامات حفاظتی سال گذشته به طرح مشکلات و دغدغه های مربوطه در این حوزه پرداختند.
در این نشست معاون امورجنگل سیاست های سازمان جنگل ها را در نحوه آگهی مناقصه و انعقاد قراردادهای جدید تبیین نمود و همچنین اظهار امیدواری کرد با تمهیدات به کار گرفته شده روند پوشش حفاظتی جنگل ها ارتقا یابد.