در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن دو نفر خود را به عنوان نیروهای جنگل بان معرفی نموده و مدعی می‌شوند که چندین روز است در عملیات اطفاء حریق در منطقه ای جنگلی که هویت آن در فیلم مشخص نیست حضور داشته و حقوق مکفی دریافت نمی نمایند، روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس به بررسی ابعاد مختلف این ماجرا پرداخت که به شرح زیر منتشر شد.
به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- پس از شناسایی این افراد مشخص گردید که هر دو نفر این عزیزان نیروهای قرقبانی هستند که توسط شرکت خدماتی طرف قرارداد با منابع طبیعی شهرستان کازرون و به منظور حفاظت، پایش و کنترل حریق در عرصه‌های منابع‌طبیعی به کار گرفته شده‌اند و هیچگونه رابطه استخدامی با اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون و یا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نداشته لذا میزان حقوق و مزایای دریافتی شان بر اساس قرارداد و توافقی است که با شرکت مذکور به امضاء رسانده اند.
از سوی دیگر این نیروها در ماه‌های بروز آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی در کنار سایر نیروهای امدادی منابع طبیعی در امر اطفاء حریق شرکت داشته و در ابتدا نیز با علم و آگاهی از سختی های کار متعهد به انجام فعالیت در عملیات های محوله شده اند.
لازم به ذکر است بر اساس بررسی اسناد مالی ارائه شده از سوی شرکت طرف قرارداد، حقوق و حق بیمه کلیه قرقبان ها تا پایان اردیبهشت ماه بطور کامل پرداخت شده و حقوق خردادماه نیز در حال پیگیری است.
اما آنچه برآیند انتشار گسترده این کلیپ در فضای مجازی است این است که در این روزهای پر التهاب که هر روز بخشی از عرصه های منابع طبیعی دستخوش حریق است، انتشار اینگونه می تواند اثرات مخربی بر روحیه نیروهای طبیعت دوست در سراسر استان و کشورمان داشته باشد، نیروهای جان برکف و مظلوم منابع طبیعی که در جای جای استان پهناور فارس، بدون هیچ ادعایی در حال حفاظت از این میراث ارزشمند هستند.  
در ادامه ضمن تاکید مجدد بر این نکته که حفاظت از طبیعت فارس مهم‌ترین وظیفه و رسالت سازمانی ما بوده و همگان در این راه تلاش شبانه روزی می نماییم به این نکته نیز اذعان داریم که در این راه کمک و همیاری نیروهای قرقبان بخصوص در عملیات های اطفاء حریق در سالهای اخیر بسیار مفید و موثر بوده و در حال حاضر نیز تعداد 148 قرقبان و دیده بان در مناطق حساس و بحرانی که عمدتاً از بین جوانان دوستدار طبیعت و بومی مناطق انتخاب و بکار گرفته شده اند بدون کمترین ادعا و براساس قرادادهای منعقد شده با شرکت‌های خدماتی در کنار سایر نیروهای حفاظتی در حال خدمت و حفاظت از میراث گرانبهای طبیعی استان فارس هستند.