پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری با رویکرد آبخیزداری و امنیت ملی آبان ماه سال جاری در دانشگاه ساری برگزار می شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مهلت ارسال مقاله به این همایش که در دانشگاه ساری برگزار خواهد شد، 31 شهریورماه می باشد.
محورهای این همایش که با همکاری انجمن آبخیزداری ایران برگزار می شود، به شرح زیر است:
* آینده پژوهی و آبخیزداری
* آبخیزداری و پدافند غیرعامل
* مدیریت جامع و توسعه پایدار آبخیزها
* خشکسالی، مدیریت آبخیزها و امنیت ملّی
* مدیریت پایدار منابع آب و خاک و امنیت ملّی
* سیلاب، مدیریت آبخیزها و امنیت ‌ملّی
* مسائل اقتصادی- اجتماعی حوزه های آبخیز و امنیت ملّی
* مدیریت جامع آبخیزهای دامنه شمالی البرز و امنیت ملّی و منطقه ای