صبح امروز مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نشست مدیران بخش حفاظت و فرماندهی یگان حفاظت منابع‌طبیعی موضوع ساماندهی نیروهای حفاظتی را در دستور کار خود قرار دادند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، در این نشست مقرر شد نیروهای حفاظتی که در قالب شرکت مشغول حفاظت از جنگل‌ها و مراتع هستند تحت قرارداد حفاظتی با بسیج، موسسات حفاظتی و مراقبتی و یا تعاونی‌های مرتبط با منابع‌طبیعی انجام وظیفه کنند.
داشتن لباس متحدالشکل، مجهز بودن به امکانات حفاظتی، گشت و مراقبت با خودروی آرم‌دار و به همراه داشتن برگه مأموریت از جمله مشخصه هایی است که یک نیروی حفاظتی باید در انجام مأموریت به همراه داشته باشد.
در نشست مسئول اول منابع‌طبیعی کشور با مدیران دست‌اندرکار حفاظت، تصمیم گرفته شد با تأمین منابع مشخص از سوی سازمان جنگل‌ها حقوق نیروهای حفاظتی به موقع پرداخت شده و به هیچ وجه حقوق این نیروها به تعویق نیفتد.
بر اساس این گزارش، کلیه نیروهای حفاظتی در منابع‌طبیعی کشور تحت امر فرماندهی یگان حفاظت به وظایف خود می‌پردازند و هر گونه تغییر و تحول در این بخش با هماهنگی این مرکز صورت خواهد گرفت.