اینفوگرافیک


برنامه‌های اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۱۴۰۰ (دریافت طرح 1، دریافت طرح 2)


 زراعت چوب؛ درخت بکاریم، چوب برداشت کنیم جان نثاران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حفاظت از منابع طبیعی کشور


 وضعیت آبخیزداری در ایران 
 (حجم کم) (با کیفیت بالا)راهبردها و انتظارات عمومی و مدیریتی ۱۸ گانه سازمان ابلاغی از سوی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۱۳۹۹ اجرای طرح ۹ در ۹۹ (محورهای ۹ گانه اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۹۹)
 (حجم کم)   (با کیفیت بالا)  برنامه مدیریت بوم‌سازگان زاگرس (مهر ۱۳۹۸)
(حجم کم)    (با کیفیت بالا)راهنمای مشارکت تعاونی‌ها و تشکل‌های محلی در اجرای پروژه‌های منابع‌طبیعی بر اساس بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
 دستاوردهای ۴۰ ساله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
( تنظیم شده در بهمن 1397)

 

 آبخیزداری، مدیریت پایدار سرزمین  آموزشی / پیشگیری از حریق

چاپ | ارسال به ديگران  |