تمدید الکترونیکی پروانه چرا


برای تمدید پروانه مرتعداری ابتدا به آدرس
eagri.maj.ir مراجعه و پس از عضویت در سایت، درخواست خود را ثبت نمایید.


چاپ | ارسال به ديگران  |